Onze Tarieven 

Aanzet + wassen knippen föhnen

€ 101,00

Hele kleur + folies + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 117,50

Hele kleur + folie + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 138,00

Deel folie + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 117,50

Deel folie + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 144,00

Hele folie + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 144,00

Hele folie + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 190,50

Wassen knippen

€ 37,50

Wassen knippen drogen

€ 43,00

Wassen knippen föhnen

€ 52,00

Wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 62,50

Wassen föhnen

€ 30,00

Wassen föhnen (lang haar)

€ 41,00

Heren knippen

€ 30,00

Permanent + wassen knippen föhnen (kort haar)

€ 98,00

Permanent + wassen knippen föhnen (lang haar)

€ 129,00